Metafizik

Metafizik, fizik bilimlerin ötesinde anlamına gelen felsefenin bir dalıdır. Duyularla algılanamayan, deney ve gözlemlerin dışındaki yöntemlerle kullanılan Ruh metafizik kavramıdır.

Varlık, varoluş, din, ilişki, akın felsefesi, algı felsefesi, bilim felsefesi gibi birçok başlık altında değinilebilir.

Metafizik kavramı, insanların doğruluğunu kanıtlaması ve tersini kanıtlaması mümkün olmayan olayları yorumlayarak yapılan felsefe dalıdır.

Metafizik Tarihi

Metafizik (fizikten önce) tarihi Aristo’nun fizikten sonra değindiği ve isminin de bu şekilde koyulduğu bir daldır. Aristo, kendi zamanında varlığın varoluş nedenleri araştırmasında kullandığı yöntemlerden çıkmıştır.

Metafizik tüm doğa olaylarının temelini oluşturan konuları el almaktadır. Bioenerji, EFT, hipnoz, parapsikolojinin temelleri metafizikten türemiştir.

Fizik ötesi olarak Türkçeye geçmiştir ve maddenin ötesinde yer alan nedene odaklanır. Fiziksel olanın ardındaki temellere ilgi duyar. Deney ile elde edilen bilgilerle yetinmeyerek varlığın ardındaki sebeplere odaklanması nedeniyle, çağdaş dönemde fiziğin ilgilenmediği konular metafizik olarak kabul edilmiştir.

Bu dünyadan yola çıkarak, içinde yaşadığımız varlığın özü ile ilgilenir. Bu sebeple, varlık ile ilgili soyut boyutlara merak duysa da din ve sezgi ile ilişkilendirilmeye karşı çıkar.

Felsefe için en temel konuları felsefe içinde kabul edilmesi açısından ele alır. Tek tek ve birbirinden ayrı biçimlerde var olan nesnelerin bir bütün olarak varlığı meydana getirebilmesi açısından ya da bu bütünlüğün var olma açısından değerlendirilmesini araştırır.

Felsefe tarihi boyunca metafizik kavramı, en üst felsefi kavram olarak olumlu kabul görse de boş ve anlamsız önermeler içerdiği düşünüldüğü için olumsuz anlamda kullanılmıştır.

Metafizik Eğitimi ve Sertifikası

Metafizik kavramı en temel yapıda enerji, varlıklar ve ruhsal anlamda daha ilgili bilgiler öğrenmek ve bu alanda profesyonel olarak devam etmek isteyen kişiler için en temel derstir.

Eğitimimiz, metafiziğin tüm konularına değinip, ruhsal, varlık, varoluş, din, ilişki, akıl felsefesi gibi konularda bilginizi en üst seviyeye çıkaracak şekilde uzmanlarımız tarafından hazırlanmıştır.

Metafizik kurslarını ister online hocalarla birlikte video eğitimi şeklinde alabilir veya kurslarımıza katılarak birebir şekilde alabilirsiniz. Kurs ve Online dersler için iletişim formundan bize ulaşın.

METAFİZİK

Metafizik, denince insanın aklına gelen ilk şey doğaüstü, mistik şeyler olduğu yönündedir. Ancak felsefedeki anlamıyla metafizik böyle bir şey değil. Metafizik, felsefenin üç ana alt dalından biridir. Metafiziği tanımlamaya yönelik ilk anlatım etimolojik tanımdır. Etimoloji, kelimelerin nereden geldiğini ve kökenlerini inceleyen bilim dalıdır. Metafiziğin Aristoteles tarafından yapılan tanımı ise metafiziğin ilk nedenlerle, ilk ilkelerle, ve değişmeyen şeylerle uğraştığıydı. Aristoteles buna ilk felsefe derdi. Metafizikçiler, en temelde var olan şeylerin neler olduğuyla ilgilenirler. Metafizik teriminin günümüzdeki kullanımına göre ilk nedenlerin, temel varlıkların ve değişmeyen şeylerin var olmadıklarının iddia edilmesi durumudur. Metafizik varlığın doğasına dair, gözleme dayanma olasılığı az olsa da, sistematik bilgi edinmeyi amaçlayan bir disiplin yöntemidir. Metafiziğin kapsamına giren pek çok farklı soru vardır. Ontolojik Sorular, Ontoloji, kelimenin tam anlamıyla ‘varlık bilimi’ demektir. Çağdaş metafizikte kullanıldığı anlamıyla ontolojinin varlığın temel noktalarının bir dökümanını çıkarmakla uğraştığını söyleyebiliriz. Muzun rengi sarıdır.

Call Now ButtonArayın Bilgi Verelim